Textiel : Draadjesbeest

Er wordt een tekening gemaakt en in een plastic hoesje gedaan. Met in lijm gedoopte draden wordt de vorm van de tekening nagemaakt. Gedroogd is het een verhard draadjesbeest geworden wat in de ruimte gehangen kan worden.

Maatwerk mogelijk

Locatie
De Baerne, Externe locatie
Docent
Tarief
Prijs op aanvraag

In the Picture

Ebru-Kunst : Viltje van Marmer

Schilderen op water: Hier leer je eigen unieke schilderij te maken door met verf en water magische vormen...

Schilderen : Oog in beweging

We gaan een gezamenlijke mobiel maken. Bij beeldende vorming denken we in eerste instantie aan het kijken om...

KCB dag – Lezing De macht van de Camera

Eeuwenlang is de wereld verbeeld in schilderijen en prenten, het domein van een uitverkoren categorie specialisten die om...

Schilderen : Card Brush

Met een plastic card (b.v. een oude bankpas) wordt n.a.v. het gekozen thema een beeld opgebouwd. Er wordt...